Título : TOHOKU MATHEMATICAL PUBLICATIONS
Título abreviado: Tôhoku Math. Publ.
Pie de imprenta : Sendai, Japón : Tôhoku University, 1995-
ISSN : 1343-9499
Frecuencia de publicación : irregular
Acervo existente :
1995: 1; 1996: 2,3; 1999: 11-14; 2000: 15-19; 2001: 20-22; 2002: 23, 24; 2003: 25-27; 2004: 28-30; 2006: 31; 2007: 32, 33; 2009: 34; 2011: 35; 2012: 36, 37; 2015: 38
Adquisición : Donación