Título : RESEARCH REPORTS IN MATHEMATICS
Título abreviado: Res. Rep. Math.
Pie de imprenta : Sweden : Stockholm University, Department of Mathematics, 1996-
ISSN : 1401-5617
Frecuencia de publicación : irregular
Historial del título : Títulos anteriores : Stockholm Universitet; Reports
Acervo existente :
1996: (1-19); 1997: (1-14), 1998: (1-15); 1999: (1-7)
Adquisición :