Título : MATHEMATICAL TABLES AND OTHER AIDS TO COMPUTATION
Título abreviado: Math. Tables other Aids Comput.
Pie de imprenta : Washington : National Research Council, 1943-1959
ISSN : 0891-6837
Frecuencia de publicación : irregular
Sitios web sobre la revista :

https://www.jstor.org/journal/mathtablotheaids

Historial del título : Título posterior : Mathematics of Computation, a partir del vol. 14, 1960
Acervo existente :
1943-45: 1 (1-12); 1946-47: 2 (13-20); 1948-49: 3 (21-28); 1950: 4 (29-32); 1951: 5 (33-36);1952: 6 (37-40); 1953: 7 (41-44); 1954: 8 (45-48); 1955: 9 (49-52); 1956: 10 (53-56); 1957: 11 (57-60); 1958: 12 (61-64); 1959: 13 (65-68).
Adquisición :