Título : Arquivo Do Instituto Gulbenkian de Ciencia.  Serie A Estudos Matematicas E Física-Matematicos
Título abreviado: Arquivo Inst. Gulbenkian Cienc. Ser. A Estud. Mat.
Pie de imprenta : Lisboa, Portugal : Centro de Cálculo Científico, [1963?]
ISSN : 0374-0218
Frecuencia de publicación : irregular
Acervo existente :
1965: 3 (1-3); 1966: 4 (1-4); 1967: 5 (1,2); 1968: 6 (1,2); 1969: 7 (1)
Adquisición :