Título : Arithmetic Teacher
Título abreviado: Arith. Teach.
Pie de imprenta : Reston, Virginia, United States : National Council of Teachers of Mathematics, 1954-1994
ISSN : 0004-136X
Frecuencia de publicación : irregular
Acervo existente :
1969: 16 (5-8); 1976: 23 (7); 1980: 28 (3,4); 1982: 29 (8); 1983: 30 (6); 1985: 32 (8,9), 33 (1,2,4);1986: 34 (1-4); 1987: 35 (1-4); 1988: 35 (5-9); 1989: 37 (1,3,4); 1990: 37 (5-9); 1991: 38 (5-9), 39 (1-3).
Adquisición :