Vol. 421. Poenaru, Valentin 
Groupes discrets 
QA171 P63