Título : PUCRIO
Título abreviado: PUCRIO
Pie de imprenta : Río de Janeiro, Brasil : Pontificia Universidade Católica do Río de Janeiro, Departamento de Matemática, [1997?]
Frecuencia de publicación : irregular
Acervo existente :
1997: (1,2,6)
Adquisición :