Título : CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL
Título abreviado: Czech. Math. J.
Pie de imprenta : Praha, Czech Republic : Mathematical Institute, 1951-
ISSN : 0011-4642
Idioma : Texto en : inglés, francés, alemán y ruso
Frecuencia de publicación : 1 vol. (= 4 fascículos) al año
Sitios web sobre la revista : http://cmj.math.cas.cz/
Acervo existente :
1955: 5 (1-4); 1956: 6 (1-4); 1957: 7(1-4); 1958: 8 (1-4); 1959: 9 (1-4); 1960: 10 (1-4); 1961: 11 (1-4); 1962: 12 (1-4); 1963: 13 (1-4); 1964: 14 (1-4); 1965: 15 (1-4); 1966: 16 (1-4); 1967: 17 (1-4);1968: 18 (1-4); 1969: 19 (1-4); 1970: 20 (1-4); 1971: 21 (1-4); 1972: 22 (1-4); 1973: 23 (1-4); 1974: 24 (1-4); 1975: 25 (1-4); 1976: 26 (1-4); 1977: 27 (1-4); 1978: 28 (1-4); 1979: 29 (1-4); 1980: 30 (1-4); 1981: 31 (1-4); 1982: 32 (2-4); 1983: 33 (1-4); 1984: 34 (1-4); 1985: 35 (1-4); 1986: 36 (1-4);1987: 37 (1-4); 1988: 38 (1-4); 1989: 39 (1-4); 1990: 40 (1-4)
Adquisición :