Vol. 136. Miyanishi, Masayoshi
Algebraic geometry
QA564 M593