Vol. 77. Filippov, V. M.
Variational principles for nonpotential operators
QA329.8 F5513