Título : MEMORIAS DE MATEMATICA
Título abreviado: Mem. Mat. (Univ. Fed. Rio J.)
Pie de imprenta : Rio de Janeiro, Brasil : Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciencias Matemáticas e da Naturaleza, Instituto de Matemáticas, 1971-
ISSN : 0102-6631
Idioma : Texto en : inglés, francés, portugués y español
Frecuencia de publicación : irregular
Acervo existente :
1978-79: 90-110; 1979-80: 111-120; 1980-81: 121-130; 1981: 131-137; 1983: 138-143; 1987-88: 144-148
Adquisición :