Johnston, Nathaniel
Advanced linear and matrix algebra
Cham, Switzerland : Springer, 2021. xvi, 494 p.
QA184.2 J64