Schöps, Sebastian (Ed.)
Progress in differential-algebraic equations : deskriptor 2013
Heidelberg : Springer, 2014. x, 208 p. -- (Differential-algebraic equations forum)
QA372.5 P76