Steinhaus, Hugo
Mathematician for all seasons : recollections and notes: recollections and notes vol. 1 (1887-1945)
Cham : Birkhäuser, 2015. xv, 491 p. -- (Vita mathematica ; vol. 18)
QA3 S74413 v. 1